Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Grau Superior - FP DUAL

Titulació Tècnic superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids
Durada 2 cursos
Hores lectives NO DUAL: 1650. DUAL: 1230
Hores en empreses NO DUAL:350. DUAL Entre 990 i 1230
Horari Tarda, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu

  Planificar, gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscs  laborals i respecte ambiental.

  Possibilitat d'obtenir una segona titulació amb un any més

  • Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques
  • Eficiència energètica i energia solar tèrmica
 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.

  Una part del professorat que imparteix el cicle són professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.

  A l'Escola del Clot, disposem dels espais de tallers i laboratoris necessaris per a adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.

  També tenim un acord amb l'empresa BUDERUS per usar les seves instal•lacions en aquells mòduls formatius que així ho requereixen. Això ens permet disposar d'instal•lacions absolutament actualitzades.

  Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne obtindrà els següents carnets d'instal·ladors, que li permetran desenvolupar la seva activitat professional:

  • ITE: instal·lador mantenidor de calefacció, climatització i ACS.
  • CRF: instal·lador conservador frigorista.
  • Certificat en gasos fluorats de qualsevol càrrega.

  En acabar el cicle de Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

  • Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.
   A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball.

   Curs. 1

   Mòdul Hores
   Sistemes elèctrics i automàtics 198
   Equips i instal·lacions tèrmiques 231
   Representació gràfica d'instal·lacions 132
   Energies renovables i eficiència energètica 66
   Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 132
   Processos de muntatge d'instal·lacions 231
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Formació i orientació laboral 99

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment 99
   Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització 165
   Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids 165
   Projecte de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 66
   Formació en centres de treball 350

    

  • Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions de refrigeració, d’aire condicionat, ventilació, calefacció, aigua sanitària, combustibles sòlids i gasosos, energies renovables d’edificis i de processos industrials, com hospitals, hotels, centres comercials i edificis singulars.

   • Abantia Mantenimiento
   • Felca
   • Atrian
   • Budeus
   • Controlli Delta
   • Dalkia
   • Eurofred
   • Energy Fred
   • Clece,
   • Felca Servicio
   • Frigicoll
   • Geinstall
   • Mitsubishi Electric
   • Sogesa
   • Climasol
   • Enertica