Energies renovables

Grau Superior

Titulació Tècnic superior en energies renovables
Durada 2 cursos
Hores lectives 1.650 h.
Hores en empreses 350 h.
Horari 1r curs matins, de dilluns a divendres. 2n curs tardes, de dilluns a divendres.

 

Energies Renovables, res frena l'onada renovable. Entrevista a Xavier Dalmau, Director adjunt de Formació Professional i Marc Gasulla, professor d'Energies Renovables, ambdós de Jesuïtes El Clot.

 • Objectiu del cicle formatiu

  Coordinar el muntatge, posada en servei i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica. Desenvolupar projectes, gestionar, realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment en subestacions elèctriques.

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es de recent aparició davant de la necessitat de cobrir, amb tècnics especialitzats, un camp tan important com el de la generació d'energia elèctrica a partir de les fonts renovables, principalment l'eòlica i la fotovoltaica.

  A l'Escola del Clot, disposem dels espais de tallers (energies renovables, d'automatització, d'instal•lacions exteriors) necessaris per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.

  D'aquesta manera:

  • Al taller d'energies renovables es treballa amb equips fotovoltaics i amb aerogeneradors per veure com es connecten els diferents elements i el seu manteniment. També es simula el comportament dels aerogeneradors davant diferents situacions de vent.
  • A les instal·lacions exteriors es fan mesures i es treballa amb una instal·lació fotovoltaica i diferents aerogeneradors.
  • Al taller d'automatització es treballa amb autòmats industrials i taulers d'operadors SIEMENS per practicar els sistemes de telecontrol, amb l'aplicació de les comunicacions industrials.

  Tot l'aprenentatge pràctic es basa en una formació teòrica, tant a nivell de coneixements elèctrics com de disseny d'instal•lacions, sense oblidar les eines informàtiques que faciliten aquest tipus de feina.

  Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne té el dret a presentar-se a un examen (organitzat per la Generalitat de Catalunya) per obtenir l'acreditació de la competència per a ser instal·lador electricista.

  En acabar el cicle de Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
   

  • El cicle formatiu està estructurat en dos cursos.

   • El primer curs es fa de dilluns a divendres en horari de matí.
   • El segon curs es fa de dilluns a divendres en horari de tarda.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Subestacions elèctriques 132
   Prevenció de riscos elèctrics 66
   Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques 99
   Sistemes elèctrics en centrals 165
   Sistemes d’energies renovables 165
   Formació i orientació laboral 99
   Anglès tècnic 99

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Telecontrol i automatismes 198
   Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques 132
   Gestió del muntatge de parcs eòlics 132
   Operació i manteniment de parcs eòlics 198
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Projecte d’energies renovables 99
   Formació en centres de treball 350

    

  • Tècnic de gestió d’operació i manteniment en instal·lacions eòliques.

   Responsable de: 

   • Muntatge de parcs eòlics.
   • Muntatge d’aerogeneradors.
   • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

   Especialista:

   • Muntador d’aerogeneradors.
   • En manteniment de parcs eòlics.

   Promotor d’instal·lacions solars.

   Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

   Muntador d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

   Encarregat de muntatge i/o manteniment de subestacions elèctriques, eòliques i fotovoltaiques.

   • Clima Sol
   • Codelsa
   • Comsa Emte
   • Dalkia
   • E3ENER Enginyeria
   • Eco Sinergies
   • GREENSTORM SOTENIBILIDAD ENERGETICA SL
   • MT SOLAR
   • Piscines Municipals de l'Hospitalet
   • SEER - Renewable Electrical Energy Systems UPC
   • SUD Energies Renovables, SL
   • Termosun
   • Tersa
   • Transports Metropolitans de Barcelona