Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS)

Grau Mitja

Titulació Certificat de superació del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS)
Durada 1 curs
Hores lectives 700 h
Horari Matins i tardes, de dilluns a divendres. 

 

 

 • Objectiu

  Obtenir l’accés als cicles formatius de grau superior, al temps que es fa una mena de reciclatge d’algunes de les matèries troncals que es donen al batxillerat, com les tres llengües: català, castellà i anglès, a més de la matèria de matemàtiques.

 • Requisits i característiques del curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS)

  Requisits del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS):

  Poden accedir  les persones que acreditin un títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o que acreditin estar cursant un cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

  Característiques del Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS):

  Aquest curs consta d’una part comuna amb les matèries de Llengua catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa, i una part específica, en la qual la matèria de Matemàtiques és obligatòria en qualsevol de les quatre opcions: Opció Cientificotecnològica (CT) (Matemàtiques + Física-Tecnologia o Química-Biologia), Opció Humanística i Social (HS) (Matemàtiques + Economia de l’Empresa o Psicologia-Sociologia), Opció Artística (AR) (Matemàtiques + Física-Tecnologia o Expressió Gràfica i Plàstica) i Opció Esportiva (EE) (Matemàtiques + Química-Biologia o Ciències de l’Esport). Els alumnes poden escollir com a segona matèria específica la que desitgin; tanmateix, a efectes de prioritat de matrícula en el cicle de Grau Superior que desitgin fer, s’aconsella que facin l’específica relacionada amb el cicle de Grau Mitjà d’on provenen i el de grau superior que volen fer. A l’Escola del Clot fem totes les matèries obligatòries del CAS, però com a segona específica només oferim Física-Tecnologia (grups de matí i tarda) i Química-Biologia (grup de matí, solament), tot i que es poden obrir presencialment més grups de matèries específiques en funció de la demanda. La resta de matèries específiques que no es poden fer de forma presencial a l’Escola del Clot, s’han de fer mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC), tot i que serà la mateixa escola l’encarregada de la matricula i gestió d’aquestes matèries.          

  En acabar elCurs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS) es pot accedir a qualsevol cicle formatiu de Grau Superior i d'Esports. També a cicles de grau superior d'Arts Plàsqtiques i Disseny, tot i que en aquests només tindran convalidada la part comuna.

  Els alumnes han de treure un mínim de 4 punts en la mitjanade cada un dels àmbits (part comuna) i part específica per tal de fer la mitjana entre ells.

  No es podrà obtenir el certificat si prèviament no s'ha acabat el cicle de Grau Mitjà que s'està cursant.

  A banda de les tres avaluacions ordinàries i de l’extraordinària del mes de juny, el Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS) ofereix una segona avaluació extraordinària el mes de setembre.

  Es poden aprovar blocs independents, tant de la part comuna com de la part específica de cara al curs següent, però mai matèries soltes. El Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS) només es pot repetir una vegada, i l’alumne ha de repetir el procés de matrícula, ja que no es guarda plaça d’un curs per l’altre.

  Per aprovar el Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS), a banda d’aconseguir com a mínim un 5 de mitjana entre els dos àmbits, l’alumne ha d’haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives i de la tutoria.

   

  Fitxa del curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior (CAS)