Automatització i robòtica industrial

Grau Superior - FP DUAL

Titulació Tècnic superior en automatització i robòtica industrial
Durada 2 cursos
Hores lectives NO DUAL: 1650. DUAL: 1320
Hores en empreses NO DUAL: 350. DUAL mínim: 1010
Horari 1r matins, de dilluns a divendres. 2n curs tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu del cicle formatiu

  Desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com la seva posada en marxa, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.

  A l'Escola del Clot, disposem dels espais de tallers (elèctric, d'automatització, de regulació, neumàtic) necessaris per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.

  D'aquesta manera:

  • Al taller d'automatització es treballa amb autòmats industrials SIEMENS i OMROM, taulers d'operadors SIEMENS i robot ABB, amb una integració de tots els elements mitjançant les comunicacions industrials.
  • Al taller de regulació es treballa amb el programari Labview i els elements industrial necessaris.
  • Al taller elèctric i neumàtic es realitzen circuits d'automatització a partir d'elements discrets.

  Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne té el dret a presentar-se a un examen (organitzat per la Generalitat de Catalunya) per a obtenir l'acreditació de la competència per a ser instal·lador electricista.

  En acabar el cicle de Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

  • El cicle formatiu està estructurat en dos cursos que es fan de dilluns a divendres en horari de tarda.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics 132
   Sistemes seqüencials programables 132
   Sistemes de mesura i regulació 132
   Sistemes de potència 132
   Documentació tècnica en automatització i robòtica industrial 66
   Informàtica industrial 99
   Robòtica industrial 99
   Formació i orientació laboral 82
   Empresa i iniciativa emprenedora 50

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Sistemes programables avançats 66
   Comunicacions industrials 165
   Integració de sistemes d’automatització industrial 132
   Projecte d’automatització i robòtica industrial 33
   Intensificació en automatització i robòtica insdustrial 330

    

  •  Cap d'equip:

   • De supervisió de muntatge i de manteniment.
   • De sistemes d'automatització.
   • En taller electromecànic.

   Tècnic:

   • En organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
   • De posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.

   Projectista de:

   • Sistemes de control de sistemes d'automatització industrial.
   • Sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.
   • Xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial.

   Programador controlador de robots industrials.

   • Alstom
   • APC Palau
   • Axiomatic Team
   • Barnices Valentine, SAU
   • Campbell Scientific
   • Continental Automotive Spain, SA
   • CEI. Cuadros eléctricos e instal·laciones
   • EAS ESCARRE
   • Euroval Control
   • FMJ Ingenieros y Automatización Industrial
   • Geek Group
   • Guzman Gastronomia
   • Inoxcrom
   • INYSER SA
   • Johnson Control
   • LUXAE
   • MCV SA
   • MECANICA MODERNA
   • NUB 3D
   • ORBITAL PHARMA
   • Osaka Solutions
   • REUDRO SL
   • Sandvik Hard Materials
   • Serra Soldadura
   • Servei Meteorològic de Catalunya
   • Software de gestión, automatas y robots, SL