Audiologia protètica

Grau Superior

Titulació Tècnic superior d’audiologia protètica
Durada 2 cursos
Hores lectives 1617 h.
Hores en empreses 383 h.
Horari Tardes de dilluns a divendres.

 

 • Objectiu

  Les competències que adquireix aquest tècnic mitjançant aquests estudis són les de:
  Ser capaç d'administrar i gestionar un gabinet audioprotètic, mesurar les característiques anatòmiques i sensorials de la persona hipoacúsica, triar i adaptar la pròtesi auditiva adient a la persona, controlar la seva eficiència i poder orientar l'educació auditiva i els hàbits d'ús de la pròtesi, fabricar i reparar audiòfons i adaptadors anatòmics, així com indicar i fabricar el protector auditiu personalitzat adient per a la protecció auditiva requerida en qualsevol entorn.  
   

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.

  Una part important del professorat que imparteix el cicle són professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.

  A l’Escola del Clot, disposem dels espais de tallers i laboratoris necessaris per a adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.

  Tenim acords amb WIDEX i GAES, dos dels principals fabricants del sector professional, instal·lats a Barcelona, que ens permeten utilitzar les seves instal·lacions en alguns mòduls formatius que requereixen la manipulació d’instrumentació altament especialitzat. Això ens permet disposar d’instal·lacions absolutament actualitzades.

  Amb l'obtenció d’aquest títol l’alumne podrà accedir als següents llocs de treball:

  • Tècnic en la realització de tot tipus d’exploracions audiològiques.
  • Director tècnic d’un establiment sanitari d’audiopròtesis.
  • Audioprotesista.
  • Tècnic en fabricació de motlles i adaptadors anatòmics.
  • Tècnic en reparació de d’audiòfons.
  • Tècnic audioprotesista en equips de valoració insterdisciplinars.

  En acabar el cicle de Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

  • El cicle està estructurat en dos cursos acadèmics. El primer any es treballen les disciplines bàsiques i introductòries, mentre que duran el segon any es treballen les disciplines professionalitzadores i les pràctiques a l’empresa.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Característiques anatomosensorials auditives 231
   Tecnologia electrònica en audiopròtesi 231
   Acústica i elements de protecció sonora 165
   Formació i orientació laboral 99
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Audició i Comunicació Verbal 66

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Elaboració de productes audioprotètics 198
   Elecció i adaptació de pròtesis auditives 264
   Atenció a l’hipoacúsic 99
   Gestió i serveis postvenda de l’establiment d’audiopròtesis 132
   Projecte d’audiologia protètica 66
   Formació en centres de treball 383

    

  • La principal, i més coneguda, sortida professional del tècnic superior en audiologia protètica és la de :

   • Audioprotesista.

   Però hi ha d’altres sortides professionals que també estan a l’abast d’aquest tècnic, com són les de:

   • Tècnic en la realització de tot tipus d’exploracions audiològiques.
   • Director tècnic d’un establiment sanitari d’audiopròtesis.
   • Tècnic en fabricació de motlles i adaptadors anatòmics.
   • Tècnic en reparació de d’audiòfons.
   • Tècnic audioprotesista en equips de valoració insterdisciplinars.
  • Les principals empreses i entitats col·laboradores que reben alumnes per a la realització de les practiques són:

   • Widex Audífonos
   • GAES
   • Amplifon
   • Onacústica
   • Macsony
   • Òptica Oliver
   • Rayo Centre Auditiu
   • Òptica Universitària
   • Sonisord
   • Clinisord
   • Cottet Òptics
   • Instituto Auditivo Español