Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa

Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior en Administració de sistemes informàtics en Xarxa
Durada 2 cursos
Hores lectives 1683 h.
Hores en empreses 317 h.
Horari Tarda, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu

  Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics lliures i propietaris, tant client com en context servidor. Dissenyar i implementar sistemes en xarxa. Aplicar i configurar aspectes de seguretat informàtica i sistemes d’alta disponibilitat de recursos en xarxa. Instal·lar, administrar i gestionar bases de dades lliures i propietàries. Implantar gestors de continguts Web.

 • Possibilitat d'obtenir una segona titulació en un any més

   - Administració de sistemes informàtics en xarxa + Desenvolupament d'aplicacions web
   - Administració de sistemes informàtics en xarxa + Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 • Característiques del cicle

  En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau en la majoria de les universitats amb un considerable nombre d’assignatures tècniques homologades.

  Una part del professorat que imparteix el cicle son professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.

  Formació en sistemes informàtics CISCO. Seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats d’iniciativa social, tutories, pràctiques a l’estranger: ERASMUS i LEONARDO...

  Oferta de certificacions i diplomes oficials en els cicles formatius de Grau Superior d'Informàtica i Comunicacions : el cicle d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa oferirà les següents certificacions i diplomes oficials, al incorporar una sèrie de nous projectes educatius als currículum oficials dels estudis: Cisco Networking Academy (CNA), Centre certificador autoritzat MTA Microsoft Technology Associate (certificació Windows Server), Centre de formació oficial LPI Linux Professional Institute i Oracle Student Campus (Base de dades).

  • Curs 1.

   Mòdul Hores
   Implantació de sistemes operatius 231
   Gestió de bases de dades 165
   Programació bàsica 165
   Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 99
   Formació en centres de treball 317
   Empresa i iniciativa emprenedora 66

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Fonaments de maquinari 99
   Administració de sistemes operatius 132
   Planificació i administració de xarxes 165
   Serveis de xarxa i Internet 99
   Implantació d'aplicacions web 66
   Administració de sistemes gestors de bases de dades 66
   Seguretat i alta disponibilitat 99
   Formació i orientació laboral 99
   Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa 99

    

   • Cap d'explotació de sistemes informàtics en petites i mitjanes empreses.
   • Administrador de xarxes d'àrea local.
   • Tècnic en informació i assessorament en sistemes i aplicacions informàtiques.
   • 22@
   • AIS
   • EVERIS
   • FJE Bellvitge Joan XXIII
   • FJE Sant Pere ClaverGE Industrial Solutions
   • Geek Group
   • Inter Partner Assistance
   • NUTEC
   • PixelXen
   • Replicalia
   • SIMON
   • Software de gestión, automatas y robots, SL
   • SOLUCIONS IMPORT 3000 SL
   • T-Systems Iberia
   • TECMAN Serveis Informàtics, SL
   • TECSENS