Sistemes microinformàtics i xarxes

Grau Mitja

Titulació Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i en Xarxa
Durada 2 cursos
Hores lectives 1650 h.
Hores en empreses 350 h.
Horari 1r matí, 2n tarda

 

 • Objectiu

  Formar tècnics que desenvolupin tasques d'instal·lació, configuració i manteniment sistemes microinformàtics, clients i servidors, així com el disseny i instal·lació de xarxes locals, assegurant el seu funcionament i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts. També inclou entendre el funcionament i la manipulació de tot el maquinari associat als ordinadors, i la instal·lació i manipulació d’aplicacions ofimàtiques i en entorn Web.

 • Característiques del cicle

  En acabar el cicle de grau mitjà, l'alumne pot accedir a grau superior directament (LOMCE) complint els terminis i requisits que estableix el Departament d'Enseyament, mitjançant el curs d'accés a grau superior (CAS) o  la prova d'accés.

  També, en en acabar el cicle formatiu es pot accedir a Batxillerat, i a altres cicles formatius de Grau Mitjà.

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.

  A l'Escola del Clot, disposem d'espais de laboratori de xarxes i de maquinari.

  Una part del professorat que imparteix el cicle són professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.

  Es disposa d'acords amb Microsoft i CISCO per a utilitzar el seu programari per part dels alumnes.

  També s'efectuen seminaris i tallers, visites tècniques, conferències monogràfiques, activitats d’iniciativa social, tutories...

  • Curs 1.

   Mòdul Hores
   Muntatge i manteniment d'equips 198 h.
   Sistemes operatius monolloc 132 h.
   Aplicacions ofimàtiques 165 h.
   Xarxes locals 165 h.
   Anglès 99 h.
   Formació en centres de treball 33 h.

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Sistemes operatius en xarxa 132 h.
   Seguretat informàtica 132 h.
   Serveis de xarxa 165 h.
   Aplicacions web 198 h.
   Formació i orientació laboral 99 h.
   Empresa i iniciativa emprenedora 66 h.
   Anglès 99 h.
   Síntesi 99 h.
   Formació en centres de treball 350 h.

    

   • Tècnic instal·lador-reparador d''equips informàtics.
   • Tècnic en suport informàtic.
   • Tècnic en xarxes de dades.
   • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
   • Comercial de microinformàtica.
   • Operador de teleassistència.
   • Operador de sistemes.
   • Tècnic de suport en aplicacions ofimàtiques i en configuració de sistemes web.
   • AIS
   • Avanza
   • Banc de Sang i Teixits
   • BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL
   • BLUESCREEN INFORMATICA SLU
   • Centre d'Estudis Montseny
   • Centro López Vicuña
   • Col·legi Calassanç a Barcelona
   • Col·legi Jesús Maria
   • Col·legi Jesús Maria de Sant Andreu
   • Dr. Clic
   • EAE Business School
   • Eismann
   • Escola Patufet Sant Jordi
   • Escola Tabor de Barcelona
   • FJE Casp
   • FJE Kotska
   • FJE Sant Ignasi
   • Inoxcrom Internacional SLU
   • INS Montserrat Miró
   • Institut CAN MAS
   • Institut Enric Borràs
   • IPS
   • La Salle Montcada
   • Life Informàtica
   • Santa Maria dels Apostols del Besòs
   • Sosmatic
   • Tecman
   • W. M. Bloss, SA