Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Grau Mitja - FP DUAL

Titulació Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització
Durada 2 cursos
Hores lectives NO DUAL: 1650. DUAL: 1230
Hores en empreses NO DUAL:350. DUAL Entre 990 i 1230
Horari Tarda de dilluns a divendres

 

 • Objectiu

  Adquirir competències relacionades amb l'ús de nous fluids refrigerants i sistemes electrònics que incrementen el rendiment i l'ús de màquines amb altes capacitats d'estalvi energètic. Desenvolupar nous camps de producció de fred, entre els quals es poden destacar els sistemes d'absorció, utilitzant la calor residual d'instal·lacions productores de calor o mitjançant l'ús de plafons solars tèrmics.

  Possibilitat d'obtenir una segona titulació amb un any més:
   Instal·lacions de producció de calor

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.

  Una part del professorat que imparteix el cicle són professionals en actiu en empreses del sector, que donen una visió real de les necessitats de les empreses.

  A l’Escola del Clot, disposem dels espais de tallers i laboratoris necessaris per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.

  També tenim un acord amb l’empresa BUDERUS per usar les seves instal·lacions en aquells mòduls formatius que així ho requereixen. Això ens permet disposar d’instal·lacions absolutament actualitzades.

  Amb la obtenció d’aquest títol l’alumne obtindrà els següents carnets d’instal·ladors que li permetran desenvolupar la seva activitat professional:

  • ITE: Instal·lador mantenidor de calefacció, climatització i ACS.
  • CRF: Instal·lador conservador frigorista.
  • Certificat en gasos fluorats de qualsevol càrrega.
  • Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics.
   A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin el crèdit de formació en centres de treball.
   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Tècniques de muntatge d'instal·lacions 264
   Instal·lacions elèctriques i automatismes 264
   Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial  
   Màquines i equips tèrmics 198
   Formació i orientació laboral 99
   Anglès tècnic 99

   Curs 2.

      
   Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials 165
   Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció. 165
   Configuració d’instal·lacions de fred i climatització 132
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Síntesi 66
   Formació en centres de treball 350

    

   • Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials.
   • Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials.
   • Instal·lador frigorista en processos industrials.
   • Mantenidor frigorista en processos industrials.
   • Instal·lador i muntador d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals.
   • Mantenidor i reparador d’equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals.
  • Empreses i entitats col·laboradores de la Formació Professional.

   • Abantia Mantenimiento
   • Felca
   • Atrian
   • Budeus
   • Controlli Delta
   • Dalkia
   • Eurofred
   • Energy Fred
   • Clece
   • Felca Servicio
   • Frigicoll
   • Geinstall
   • Mitsubishi Electric
   • Sogesa
   • Climasol
   • Enertica