Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau Mitjà

Titulació Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques
Durada 2 cursos
Hores lectives 1683 h.
Hores en empreses 317 h.
Horari 1r curs matins, de dilluns a divendres. 2n curs tardes, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu del cicle formatiu

  Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la funcionalitat i respecte ambiental.

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per tenir una alta inserció laboral entre els alumnes titulats.
  A l'Escola del Clot, disposem dels espais de tallers necessaris (elèctric, de domòtica, de neumàtica, de mecànica) per adquirir tots els coneixements tècnics que ens requereixen les empreses del sector.
  Amb l'obtenció d'aquest títol l'alumne té acreditada la competència per a ser instal·lador electricista.
  En acabar el cicle de grau mitjà, l'alumne pot accedir a grau superior mitjançant el curs d'accés a grau superior (CAS), la prova d'accés o el batxillerat.

  • El cicle formatiu està estructurat en dos cursos:

   • El primer curs es fa de dilluns a divendres en horari de matí.
   • El segon curs es fa de dilluns a divendres en horari de tarda.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   Automatismes industrials 231
   Instal·lacions elèctriques interiors 264
   Electrònica 66
   Electrotècnia 165
   Formació i orientació laboral 99

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   Instal·lacions de distribució 99
   Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 99
   Instal·lacions domòtiques 132
   Instal·lacions solars fotovoltaiques 66
   Màquines elèctriques 99
   Instal·lacions elèctriques especials 132
   Empresa i iniciativa emprenedora 66
   Anglès tècnic 99
   Síntesi 66
   Formació en centres de treball 317

    

  • Empreses col•laboradores on es realitza l’FCT
   • Agad
   • Agad Besòs
   • ATRIAN Technical Services, SA
   • Banc de Sang i Teixits
   • Clínica TEKNON
   • Col·legi Jesús Maria Sant Andreu
   • CUADROS ELÉCTRICOS E INSTALACIONES, SLU
   • Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA TMB (Sant Genis)
   • FNAC Triangle, La Maquinista i Diagonal Mar
   • GUZMAN Gastronomia
   • H10
   • NH Calderón
   • NH Constanza
   • NH Cornellà
   • NH Hesperia del Mar
   • NH Metropol
   • NH Rallye
   • Hotel Neri
   • Hotel President
   • Jagom SCP
   • MULTIPLE ENGINEERED SOLUTIONS SL
   • NEDSCHROEF BARCELONA SAU
   • Reparaciones Rigue
   • Sidorme Hoteles
   • Somfy
   • Transports Metropolitans de Barcelona
  • Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques

   Instal·lador de:

   • Línies elèctriques.
   • Antenes.
   • Equips telefònics i d’intercomunicació.Equips domòtics.

   Electricista:

   • General.
   • Industrial.

   Muntador de:

   • Centres de producció d’energia elèctrica.
   • Quadres elèctrics.
   • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

   Instal·lador electricista d’edificis.

   Bobinador.