Emergències sanitàries

Grau Mitjà

Titulació Tècnic en emergències sanitàries
Durada 2 cursos
Hores lectives 1617  h.
Hores en empreses 383  h.
Horari Matins, de dilluns a divendres

 

 • Objectiu

  Proporcionar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari, traslladar pacients al centre sanitari, dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 • Característiques del cicle

  Aquest cicle formatiu es caracteritza per capacitar l’alumne per inserir-se al món laboral amb les més altes garanties tècniques i humanes que requereix la professió. El professorat està altament qualificat per dur a terme aquest objectiu, essent experts en diferents camps de l’emergència sanitària que donen una visió global a l’alumne.

  Un dels trets fonamentals del cicle és el treball a partir casos, on es plantegen situacions professionals reals que l’alumne ha de saber resoldre i que l’orienten cap a un aprenentatge integrat i real de la seva professió. 

  A l’escola, disposem de material mèdic d’emergència d’avantguarda i maniquins de simulació que faran que l’alumne visqui en primera persona la realitat laboral del sector.

  • El curs de tècnic en emergències sanitàries  és un cicle LOE, de 2000 h, que s’estructura  en dos cursos acadèmics.

   Curs 1.

   Mòdul Hores
   M1 Manteniment mecànic preventiu del vehicle 66 hores
   M3 Dotació sanitària 132 hores
   M4 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 132 hores
   M6 Evacuació i trasllat de pacients 198 hores
   M7 Suport psicològic en situacions d’emergència 66 hores
   M8 Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles 66 hores
   M9 Teleemergències 66 hores
   M10 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 132 hores
   M11 Formació i orientació laboral 99 hores

   Curs 2.

   Mòdul Hores
   M5 Atenció sanitària especial situacions d’emergència 330 hores
   M2 Logística sanitària en emergències 99 hores
   M12 Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
   M13 Anglès tècnic 99 hores
   M14 Mòdul de síntesi 66 hores

    

   • Ambulàncies Domingo. Empresa contractada pel SEMSA com a proveïdora d’unitats de suport vital bàsic a Barcelona ciutat.
   • Ambulàncies Grup La Pau. Empresa contractada pel SEMSA com a proveïdora d’unitats de suport vital bàsic al Barcelonès Nord i Maresme.
   • Ambulàncies Catalunya. Empresa proveïdora d'unitats de Transport Secundari.
   • Ambulàncies FALCK VL. Empresa contractada pel SEMSA com a proveïdora d'unitats de suport vital bàsic al Vallès i proveïdora d'unitats de transport secundari.
   • Ambulàncies Blanch. Empresa proveïdora d'unitats de suport secundari.
   • Hospital Moisès Broggi. CSI.
   • Hospital Universitari Sagrat Cor.
  • El tècnic en emergències sanitàries pot desenvolupar la seva activitat professional en diferents àmbits, tant de caràcter públic com privat.

   Pot treballar en unitats de suport vital bàsic (USVB), en unitats de trasllat programat, en unitats de suport vital avançat (USVA), com a operadors de teleassistència, operadors de centres de coordinació d’urgències i emergències i en equips de disseny de plans de riscs previsibles.