Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Programes de Formació i Inserció

Titulació Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
Durada 1 curs
Hores lectives 1.000 h
Hores en empreses 180 h
Horari Matins, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

 

 • Objectiu

  Dur a terme operacions d’auxiliar de manteniment en l’àrea de l’electromecànica, complint les especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic o tècnica de nivell superior. Fer les operacions auxiliars de manteniment de vehicles lleugers en l’àrea de carrosseria.

  Els programes de formació i inserció tenen com a objectiu:

  • Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional.
  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral.

  Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

 • Característiques del cicle

  Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

  Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

  Els PFI que es realitzen a la nostra escola durant el curs 14/15 estan subvencionats per:

  - L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BCN FP
  - La Generalitat de Catalunya i el FSE-Garantia Juvenil

  • Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

   • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
   • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
   • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
   Mòdul Hores
   Mecanització i soldadura 105
   Electricitat del vehicles 90
   Mecànica del vehicle 140
   Operacions auxiliars de preparació de superfícies 65
   Formació en centres de treball 180
   Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35
   Estratègies i eines de comunicació 110
   Entorn social i territorial 30
   Estratègies i eines matemàtiques 110
   Incorporació al món professional 45
   Tutoria 40
   Formació complementària de reforç i aprofundiment 50

    

  • Auxiliar en manteniment de vehicles automòbils, motocicletes i vehicles industrials lleugers, per compte d’altre, en petites, mitjanes i grans empreses.

   • Rodi Metro SL
   • Centres Autoequip SA
   • Pneumatics Tunning SL
   • Talleres Jorsan SL
   • Talleres Auto Casanova SCCP
   • Talleres Arimos SL
   • Lipecar Mercat del Pneumatic SL