Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització

Programes de Formació i Inserció

Titulació Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització
Durada 1 curs
Hores lectives 799 h
Hores en empreses 200 h
Horari Matins, de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h

 

 • Objectiu

  Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials, segons el tipus d’instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d’ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d’acord amb les normes establertes. Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.

  Els programes de formació i inserció tenen com a objectiu:

  • Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional.
  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral.
  • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.
 • Característiques del cicle

  Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

  Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

  Els PFI que es realitzen a la nostra escola durant el curs 14/15 estan subvencionats per:

  - L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BCN FP
  - La Generalitat de Catalunya i el FSE-Garantia Juvenil

  • Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

   • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
   • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

   Accions de seguiment i orientació de l'alumne.

    

   Mòdul Hores
   Xarxes d’evacuació 170
   Fontaneria i calefacció bàsica 125
   Muntatges d’equips de climatització 55
   Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis 50
   Formació en centres de treball 180
   Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 35
   Estratègies i eines de comunicació 110
   Entorn social i territorial 30
   Estratègies i eines matemàtiques 110
   Incorporació al món professional 45
   Tutoria 40
   Formació complementària de reforç i aprofundiment 50

    

   • Instalaciones set man SL
   • Felca servicio SA
   • Novofred instal·lacions integrals SL
   • Belclima SL
   • Felca servicio SA
   • Safri refrigeracion SL
   • Fridecor instalaciones SL
   • Altavista hotelera SL
   • Formació i treball fundació privada
   • Manteniment i tractaments per a instal·lacions esportives SL