school

The posters have arrived!

On Decembre, we started the project "Poster penpals" with Brampton Primary School, located in East London. It consists on exchanging information about the school by using posters. We sent our posters on December.

El mes de desembre, vem inicar el projecte "Poster Penpals" amb l'escola de primària Brampton, situada a l'est de Londres, que consisteix en intercanviar informació de cada escola utilitzant pòsters. Nosaltres vem enviar els nostres  pòsters al desembre.

 

| 27-01-2017
La notícia parla de: