Serveis escolars

Atenció als alumnes en tots els aspectes del seu creixement.

  • FP Servei d’assessorament i reconeixement

   Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, identificant i analitzant la seva experiència laboral vinculant-la als cicles formatius.

  • Venda de roba escolar i esportiva

   Us oferim un servei de compra de la roba escolar a través de la nostra botiga online.

  • Servei de menjador

   L’Escola del Clot aposta fermament per fer del servei de menjador un espai educatiu en què els alumnes viuen un procés d’aprenentatge constant.

  • Servei d’acollida

   El servei s’ofereix en horari de matí, abans de començar les classes, per als alumnes d’Infantil i Primària i facilita la conciliació de la vida laboral dels pares amb els horaris de l’escola.

  • Servei d’infermeria

   Prestem atenció i cures de salut integrals a tot l’alumnat i personal de l’escola que ho necessiti.

  • Biblioteca Pare Blanc

   Centre de recursos obert a tota la comunitat que actua com a agent educatiu pel foment de la lectura i la recerca amb tasques de suport curricular i d’acció social vinculades al projecte de centre

  • Formació continuada

   Adreçada principalment a treballadors que vulguin ampliar els seus coneixements i millorar les seves competències professionals.

  • Formació en centres de treball

   Durant l’estada pràctica a l’empresa, l’alumne ha de desenvolupar un seguit de tasques professionals que vénen marcades segons l’especialitat del cicle formatiu.

  • Formació ocupacional

   Formació a persones en situació d’atur, millorant la seva qualificació professional i incorporació al mercat laboral.

  • FP Dual

   La formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

  • Projectes europeus a la formació professional

   Potenciar la internacionalització dels nostres campus. La relació entre països afavoreix l’obertura cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorporació d’elements innovadors.

  • TIC a l’escola

   El món digital del segle XXI requereix un alt grau de competència en TIC. Nosaltres impulsem aquesta competència en els alumnes integrant les TIC a l’aula, i no com un element afegit. Les TIC són mitjà, no finalitat.

  • DOP

   La tasca del departament a l’escola no només abasta l’aten­ció individual i col·lectiva als alum­nes, sinó que s’estén a altres àmbits d’intervenció (pares, tutors, equips de professors, etc.), exercint funcions de prevenció i detecció, assessora­ment, orientació, suport i ajut a l’anàlisi i la reflexió.