Serveis escolars

Atenció als alumnes en tots els aspectes del creixement.

  • Servei de menjador

   Esdevé un espai lúdic i educatiu on els nens reforcen els hàbits alimentaris mentre es diverteixen i aprenen a través del joc.

  • Servei d’acollida

   El servei s’ofereix en horari de matí, abans de començar les classes, per als alumnes d’Infantil i Primària i facilita la conciliació de la vida laboral dels pares amb els horaris de l’escola.

  • Servei d’infermeria

   Prestem atenció i cures de salut integrals a tot l’alumnat.

  • Biblioteca

   La biblioteca està oberta als alumnes i les famílies en l’horari de 17.00 a 20.30 h per ser utilitzada com un entorn de lectura i treball personal. Pel que fa al suport curricular, la biblioteca gestiona les biblioteques d’aula de cicle inicial, selecciona els materials de lectura i contribueix a l’aula amb activitats diverses. Els alumnes de cicle mitjà realitzen l’hora setmanal de lectura a la biblioteca.

  • TIC a l’escola

   El món digital del segle XXI requereix un alt grau de competència en TIC. Nosaltres impulsem aquesta competència en els alumnes, tot integrant les TIC a l’aula, i no com un element afegit. Les TIC són mitjà, no finalitat.

  • Intranet a l’escola

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.