Educadors sempre presents

Equip de professionals presents a l’aula i amb les famílies

Els educadors són acollidors i rigorosos en aquesta etapa transcendental en el creixement personal i acadèmic de l’alumne.

L’acompanyament dins i fora de l’aula. L’acompanyament de l’alumne i de les famílies.

El creixement personal i vital dels nens que forgen en aquesta etapa la base de la personalitat.

Els educadors sempre presents amb una atenció personalitzada i individual.