Més enllà de l’aula

Atenció als infants en tots els aspectes del creixement.

  • Servei de menjador

   Esdevé un espai lúdic i educatiu on els infants aprenen hàbits alimentaris mentre es diverteixen i aprenen a través del joc.

  • Servei d’acollida

   Facilitem la conciliació de la vida laboral de les famílies amb l’horari escolar i fem gaudir els infants en aquesta estona amb jocs educatius.

  • Servei d’infermeria

   Prestem atenció i cures de salut integrals a tot l’alumnat.

  • Biblioteca

   Disposa d’una secció infantil, un racó específic amb llibres i revistes per a pares i mares i servei de préstec. La comissió de famílies de la biblioteca organitza quinzenalment, els divendres, una activitat de contes i diverses accions de foment de la lectura.

  • TIC a l’escola

   Tots els alumnes aprenen l’ús responsable de les TIC per construir el propi coneixement, amb eines al seu abast dintre i fora de l’aula.

  • DOP

   La tasca del departament a l’escola no només abasta l’aten­ció individual i col·lectiva als alum­nes, sinó que s’estén a altres àmbits d’intervenció

  • Intranet a l’escola

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.