Programa d'activitats complementàries

De les 30 hores lectives setmanals que fan els alumnes, 25 hores són matèries curriculars i les 5 restants són activitats complementàries.

 • Les activitats complementàries estan perfectament en sintonia amb les matèries curriculars. D’aquesta manera podem aprofundir més en les matèries instrumentals, matemàtiques i llengua.

  • Mira com em moc, P3, P4 i P5

   Complementària de psicomotricitat. L’objectiu d’aquesta activitat és afavorir l’autonomia i el control psicomotriu corporal i millorar la coordinació dinàmica general.

  • Raonem, a P5

   Ajudar a desenvolupar habilitats mentals i d’ubicació espacial. Practicar l’observació, descripció i comparació. Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes.

   Crear reptes que millorin l’autoestima dels alumnes.

   Desenvolupar la motricitat fina a través de la manipulació de peces (trencaclosques, material montessori, tangram, regletes cousinaire, etc.)

  • English, P3, P4 i P5

   Potenciar la discriminació auditiva dels sons propis de la llengua anglesa. Mostrar la necessitat de comunicar-se de manera verbal i no verbal. Adonar-se de l’existència d’altres llengües.

  • Racó del conte, P3, P4 i P5

   Desenvolupar diferents tècniques per a l’estimulació de la imaginació, l’hàbit d’atenció i la relativització. Distingir progressivament la realitat i la fantasia del món imaginari dels contes. Treballar l’ordre en que succeeixen els fets. Seguir el fil del relat en contes i narracions, així com identificar el protagonista.

    

  • Expressió oral

   P3. Ens coneixem, descobrim i... aprenem! Complementària de la llengua. Amb aquesta activitat treballem l’articulació fonètica, la descripció oral, la lectura d’imatges i la poesia. A partir del llenguatge espontani, ritual i dirigit.

   P4. Vet aquí una vegada, treball i potenciació de l’expressió oral mitjançant la preparació i narració d’un conte a l’aula

   P5. Sabíeu que... Complementària de la llengua. Els nens preparen a casa amb la seva família una narració que explicaran davant dels seus companys d’aula, amb llibertat d’utilitzar qualsevol recurs.
   Els alumnes de P4 preparen un conte i els de P5, una notícia.

  • Tracem, P3 i P4

   Ajudar a desenvolupar la motricitat fina a través de la manipulació d’objectes quotidians. Treball de traços i sanefes amb materials de diferents textures (sorra, farina, paper de vidre...)