Dimensió professional

Tots els cicles formatius tenen un mòdul de pràctiques en una empresa que permeten que l'alumne adquireixi experiència dins el món de l'empresa i aprengui acompanyat de professionals del sector.

  • Fes pràctiques a l’empresa i aprèn
  • Feines que es fan a l’empresa

   Durant l’estada pràctica a l’empresa, l’alumne ha de desenvolupar un seguit de feines professionals que es defineixen segons l’especialitat del cicle formatiu. El centre vetlla per a què l’alumne faci realment aquelles feines que li corresponen.

   Informació al web del Departament d’Ensenyament

  • Formació a l’empresa a l’Escola del Clot

   Els seus objectius principals són completar l'adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu i facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral.

   L'escola manté relació amb un gran nombre d'empreses amb la finalitat de proporcionar a l'alumnat l'empresa més adient per a la seva especialitat. La majoria d'empreses ja fa temps que treballen amb l'Escola del Clot i saben perfectament com formar els nostres alumnes en el món professional.

   L'escola té professionals que es dediquen a la recerca constant d'empreses noves i al seguiment de les feines dels alumnes en cadascuna de les empreses, assegurant així una alta qualitat en les pràctiques.

  • Quin és el millor camí per al meu futur?

   Acompanyem els estudiants perquè adquireixin la capacitat de construir el seu projecte professional o d’ocupabilitat. Aquesta és una part important de la formació integral dels alumnes.

  • T'orientem cap al món professional

   El nostre centre duu a terme mecanismes que permeten que l'alumnat adopti, des de l'inici de la seva etapa formativa, actituds favorables per a l'adquisició de competències tècniques.
   A la FP del Clot tenim un Pla d'Acció Tutorial que inclou activitats per adquirir competències socials i organitzatives.
   Des dels mòduls de Formació i Orientació Laboral també es treballen estratègies per a  desenvolupar-se amb eficàcia en el mercat de treball del sector on duran a terme la seva activitat professional.

   Facilitem el contacte d'alumnes amb empreses que cerquen professionals.
   Les empreses contacten amb nosaltres per tal d'incorporar tècnics a les seves plantilles. Presentem demandants adequats a les ofertes de treball proposades.

  • Les empreses on aprens
   Els seus objectius principals són els de completar l'adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu i facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral.

   L'escola manté relació amb un gran nombre d'empreses amb la finalitat de proporcionar a l'alumnat l'empresa més adient a la seva especialitat. La majoria d'empreses ja fa temps que treballen amb l'Escola del Clot i saben perfectament com formar els nostres alumnes en el mon professional.

   L'escola té professionals que es dediquen a la recerca constant d'empreses noves i al seguiment de les feines dels alumnes en cadascuna de les empreses, assegurant així una alta qualitat en les pràctiques.

  • Algunes de les empreses amb qui treballem

   Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

   • Pràctiques a la Direcció d’Infermeria.

   Ambulàncies Domingo

   • Pràctiques dins d’una ambulància.

   Climasol

   • Pràctiques en energies alternatives.

   Dalkia

   • Climatització industrial.

   Inoxcrom Internacional, SLU

   • Pràctiques en el department d’informàtica.

   M AUTOMOCIÓN

   • Pràctiques en tallers de vehicles.

   Gimnasos DIR

   • Pràctiques en manteniment de climatització.

   Energy Fred Solutions

   • Pràctiques amb cambres frigorífiques.