An education across borders

Projectes internacionals

La Xarxa de Centres de FP de Jesuïtes Educació participen de forma activa en projectes arreu d'Europa amb l'objectiu de millorar els continguts i les metodologies dels estudis professionals que imparteixen.

 • Empreses i institucions a l’estranger

  Des de l'escola del Clot es realitza una feina constant de prospecció d'institucions i empreses internacionals amb l'objectiu de poder oferir als nostres alumnes pràctiques en altres països europeus.

  Actualment ja es compta amb una xarxa d'empreses a França, Itàlia, Anglaterra i Malta, amb les quals ja treballem des de fa temps.

  Aquestes pràctiques a l'estranger es fan mitjançant una beca del programa ERASMUS+ i doten l'alumne econòmicament per cobrir una part de les seves despeses en el període de pràctiques.

  Actualment les empreses donen molt de valor a les persones que han desenvolupat part dels seus estudis o feina a l'estranger, ja que mostra una persona polivalent i amb característiques personals adaptades al segle XXI.

 • Erasmus. The company evaluates
 • Pau Grivé Casanova. Alumne d’Energies Renovables
  Empresa i destí: MASTERS IN SOLAR, Holanda.