Tria Formació Professional!

Durant el procés de matriculació tindran prioritat els alumnes que hagin estat admesos en el període de preinscripció en els cursos de Formació Professional de Grau Mitjà, Grau Superior i Curs d'Accés a Grau Superior (excepte prova d'accés per a majors de 19 anys, que es matriculen directament).