Eduquem en la sensibilitat de la diferència. Tots som únics!

Cada alumne és únic i irrepetible i és per aquest motiu que l’escola educa tenint sempre present la diversitat.

 • La nostra escola es caracteritza per ser una escola inclusiva. Partim del fet que no tots els alumnes són iguals i no tots aprenen de la mateixa manera. A la USEE treballem amb alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) amb dictamen d'USEE. Moltes vegades, aquests alumnes necessiten diferents eines i recursos a l'hora d'aprendre per desenvolupar al màxim el seu potencial (cognitiu, personal i social). Hi ha moltes maneres d'aprendre i creiem que tots els alumnes tenen la possibilitat de fer-ho si se'ls donen les eines necessàries.

  L'equip USEE està format per dos professors (psicopedagogs) i un educador. Els alumnes que reben el suport de l'USEE comparteixen la seva jornada escolar entre l'aula USEE i l'aula ordinària, en funció de les necessitats i el grau d'autonomia.

  Basant-nos en les intel•ligències múltiples de Howard Gardner, intentem potenciar-les al màxim totes per igual, donant a tots els alumnes la possibilitat de trobar el seu lloc i triomfar tant en l'escola com en la vida. Si bé perseguim els mateixos objectius curriculars d'etapa, adaptem els materials i les dinàmiques al ritme individual de l'alumne i a les seves necessitats, intentant desenvolupar les seves capacitats.

  Per tot això, a l'USEE de Secundària hem dissenyat diferents projectes per afavorir el desenvolupament global dels alumnes (Taller d'hort i jardineria, Taller de manipulats, Ens movem, Auxiliar de bibliotecari, etc.).

  També donem molta importància al vesant social dels alumnes, per la qual cosa dissenyem activitats conjuntes amb USEE d'altres escoles.

  Als alumnes d'USEE, quan arriben a 4t d'ESO, en funció del grau d'autonomia, de l'evolució i aprenentatge, se'ls elabora un programa de diversificació curricular (PDC), que els permet cursar una part del currículum adaptat per afavorir que els alumnes assoleixin els objectius mínims de l'etapa.