Serveis escolars

Atenció als alumnes en tots els aspectes del seu creixement

  • Servei de menjador

   Temps de menjador i d’esbarjo, incident en els hàbits d’ordre, neteja, disciplina i respecte pels companys i les instal·lacions.

  • Servei d’infermeria

   Atenció sanitària immediata, control de l’alimentació i dietes adaptades a les necessitats dels alumnes. Prevenció i detecció precoç de problemes de salut.

  • Biblioteca

   La biblioteca està oberta als alumnes i les famílies en l’horari de migdia i tarda de 13.30 a 20.30 h. per ser utilitzada com a entorn de lectura i treball personal. Només es permet realitzar treballs en grup dins la franja de les 13.30 a 17:00 h.

  • TIC a l’escola

   Cada alumne amb el seu netbook i els llibres digitals com a eina d’aprenentatge.

  • Intranet

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.