L’educació i l’acompanyament és el nostre objectiu

Hi ha un equip de persones que viuen l’educació com una vocació de servei, professors amb l’objectiu de preparar i orientar els alumnes per a la vida i per als estudis superiors, tant de cicles formatius com a la universitat.

L’equip docent d'ESO i batxillerat està organitzat amb la base d’un coordinador de curs:

  • És la persona responsable de coordinar la tasca tutorial realitzada per l’equip de tutors, i vetlla per l’aplicació, el seguiment i la revisió del programa d’acció tutorial.
  • També té cura del bon funcionament del curs o cicle del qual és responsable.