Pacient de 45 anys que ha perdut la consciència, ACTUEM!

Els alumnes de cicles formatius d'Emergències Sanitàries en el taller que consistia en dividir la classe en diferents grups (6 grups en total) i donar-los el mateix cas a cada grup, per resoldre'l primer en petit comité i després, posar en comú les resolucions que ells mateixos havien pensat.

Els casos són situacions d'emergències quotidianes que es trobaran a diari. A les fotos, un alumne estava representant a un pacient de 45 anys que havia anat a una oficina de La Caixa i havia perdut la consciència. Per aquesta raó, els treballadors del banc trucaven al SEM i apareixien tres alumnes (dos TES i un coordinador) que havien de resoldre la situació en el menor temps possible. 
 
Aquests casos ens serveixen per abordar i treballar de manera teòrico-pràctica el suport vital bàsic al pacient, posant-nos en situació de la manera més real que podem dins l'aula.
Comparteix