Visites a instal·lacions renovables

Els alumnes de 1r del Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables i els de 2n han tingut l'oportunitat de veure en funcionament diverses instal·lacions que compten amb els equips i components estudiats durant el que portem de curs.

les visites tècniques són un complement molt útil per a veure de primera mà instal·lacions en funcionament

El grup de 1r va visitar una instal·lació solar tèrmica a un habitatge de Sant Pol de Mar. Aquesta instal·lació, guardonada amb un premi, va ser tot un referent en el seu dia gràcies als components d'última generació que s'hi van incorporar i que van contribuir a obtenir una màxima eficiència energètica.

En concret, està formada per 8 bateries de captadors solars de tubs de buit, que permeten obtenir una alta temperatura en poc espai, i que alimenten els dipòsits d'acumulació d'aigua gràcies a l'intercanvi de calor entre el fluid que circula pels captadors i l'aigua. Aquesta calor s'utilitza tant per a l'aigua calenta com per a la calefacció amb terra radiant, un sistema que millora enormement el confort i contribueix a l'estalvi energètic, ja que treballa a baixa temperatura. Tot aquest sistema es pot controlar i programar a distància, fins i tot des d'un telèfon mòbil. Al cap de l'any, aquests habitatges aconsegueixen autoabastir-se completament, fins i tot a l'hivern, amb la instal·lació solar tèrmica.

Pel que fa al grup de 2n, la visita va ser al Parc Central del Vallès, que compta amb un aerogenerador, un molí de bombeig d'aigua, diverses instal·lacions solars fotovoltaiques, tèrmiques i una geotèrmica. Els alumnes van poder conèixer de prop l'aerogenerador de 10 kW de potència i d'una alçada de 18 m, així com la resta de característiques tècniques, de funcionament i de regulació. Tota l'energia que produeix es destina a l'autoconsum del Parc, juntament amb la producció provinent de la fotovoltaica.

El primer camp fotovoltaic està format per una pèrgola de 20 kW i 240 plaques, mentre que el segon consta d'un mecanisme de seguiment solar, que permet inclinar i orientar les plaques de forma òptima al llarg del dia segons la posició del Sol. Al llarg de la visita es van detallar també les operacions tècniques de manteniment i seguretat, especialment importants en el cas de les bateries, que garanteixen una autonomia de dos dies.

En conclusió, les visites tècniques són un complement molt útil per a veure de primera mà instal·lacions en funcionament i corroborar els aspectes tècnics vistos tant de forma teòrica com pràctica a l'aula. A més, ens permeten conèixer tant els professionals que hi treballen com les situacions del dia a dia que s'hi donen, a les que els nostres alumnes hauran de poder donar resposta un cop titulats.

Comparteix