Com mantenim les energies renovables?

Dijous passat, els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables van assistir al seminari "La experiencia española en el mantenimiento de energías renovables"

El seminari estava organitzat en forma de presentació per videoconferència (webinar) per l'Associació d'Empreses de Manteniment d'Energies Renovables (AEMER). Durant el transcurs de la sessió, diversos professionals d'empreses del sector van aportar el seu punt de vista sobre l'estat del manteniment d'instal·lacions renovables, en especial pel que fa a l'energia eòlica.

A Espanya, actualment, el 66% dels parcs eòlics acumula més de 15 anys de funcionament, motiu pel qual la formació en aspectes relacionats amb el manteniment i les avaries resulta fonamental. Entre d'altres aspectes destacables, els alumnes van aprendre sobre l'organització de les tasques de manteniment, les fortaleses i les debilitats si aquestes feines s'encarreguen al propi fabricant durant tota la vida útil de la instal·lació, si se n'ocupa el propietari de la instal·lació amb tècnics propis, o si ho realitza un proveïdor de serveis independent (ISP). També es van repassar els diversos tipus de garanties i es va posar èmfasi en la importància de la formació en un àmbit en continu desenvolupament tècnic, una formació indiscutiblement lligada a les necessitats del sector.

Per últim, es va donar un torn de paraula en la que tots els participants, també els alumnes del cicle formatiu, van poder plantejar dubtes als professionals que van dirigir la sessió.