Poster penpals, The Easter Letters

The Easter Letters are delivered to three different schools.

| 22-05-2017

The Easter Letters are delivered to three different schools, as you can see on the different pictures. One is placed in London, the other in Wales, and the other one in Newcastle. Did we write the same letter three times? No, we didn't. We just scanned the letter and printed it three times. Besides, each student wrote from 1 to 5 questions on a post it, everything in Spanish, both post it and letter. At the moment, we are looking forward to receive their letters.

 

Les cartes de Setmana Santa ja les hem enviat a tres escoles diferents, com bé podeu veure a les diferents imatges. Una es troba a Londres, una altra a Gales, i l’altra a Newcastle.

Per fer-ho, vam escriure la mateixa carta tres cops? No. Tan sols vam escanejar la carta i la vam imprimir tres vegades. A més, cada estudiant va escriure d’1 a 5 preguntes en un post it, tot en Castellà, tant la carta com les preguntes.

 

Ara, els alumnes de 3r de primària estem esperant impacients les seves cartes!!

Comparteix