Màrqueting i Publicitat en entorns digitals

Grau Superior

Titulació Tècnic/a Superior en Màrqueting i Publicitat
Durada 2 cursos
Hores lectives 1650 h.
Hores en empreses 350 h.
Horari Tarda, de dilluns a divendres

 

 

 • Objectiu

  Dissenyar, desenvolupar i gestionar un pla de màrqueting digital. Escollir i utilitzar eines de màrqueting digital i de social media per assolir els objectius en cadascuna de les estratègies de màrqueting. Crear campanyes on-line efectives, analitzar-ne els resultats i prendre decisions correctes. Utilitzar eines SEO/SEM i d'anàlisi de dades en entorns web i mòbil. Desenvolupar solucions de comerç electrònic. Dissenyar aplicacions web i mòbils. Crear publicitat per Apps i el Web mitjançant aplicacions de disseny gràfic.

 • Característiques del cicle

  A l'acabar el Cicle de Grau Superior es pot accedir a estudis universitaris oficials de Grau de ADE/Economia/Màrqueting amb un nombre molt elevat de convalidacions (crèdits equivalents a 1 o 1,5 cursos)

  El realitzen nombrosos seminaris, tallers i conferències, així com visites a empreses del sector i activitats d'Iniciativa Social, tutories i pràctiques a l'estranger: Erasmus. 

  • Curs 1

   MÒdul Hores
   Gestió econòmica i financera de l’empresa 99
   Investigació comercial 132
   Polítiques de màrqueting 132
   Màrqueting digital 132
   Anglès 132
   Atenció al client, consumidor i usuari 99
   Formació i orientació laboral 99

   Curs 2

   MÒdul Hores
   Disseny i elaboració de material de comunicació 132
   Treball de camp en la investigació comercial 66
   Llançament de productes i serveis 132
   Mitjans i suports de comunicació 99
   Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting 165
   Desenvolupament d'aplicacions web 66
   Comercialització d’apps per a dispositius mòbils  99
   Projecte de màrqueting i publicitat 99
   Formació en centres de treball 350

    

   • Empreses establertes en diferents sectors de l’activitat econòmica, en el departamentde comunicació i màrqueting.
   • Empreses d’investigació, estadístiques i estudis comercials.
   • Tècnic de disseny i elaboració de material de comunicació.
   • Tècnic en informació i assessorament d’esdeveniments de màrqueting
   • Tècnic en màrqueting digital i de comerç electrònic.
   • Tècnic en solucions de màrqueting digital i social media.
   • Media Mark
   • Jané
   • Editorial Marcombo
   • Banc de Manresa
   • C&A
   • MK3 Mecatres
   • DHL
   • Bosch-Buderus
   • Editorial McGraw Hill
   • El Corte Inglés